Welkom bij De Spiegel Kindercoaching

De Spiegel Kindercoaching is er voor kinderen en hun ouders.  Als ouder merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit.             Hier vind je een luisterend oor en een heldere blik. Een ondersteunend woord en een plek om je hart te luchten.                                                                                                                         logo 3                                                                                         

De ontwikkeling van uw kind staat tijdens de coaching centraal.  Ik begeleid uw kind in het (her)ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Uw kind kan deze dan gaan gebruiken in situaties die voor hem moeilijk of lastig zijn. Spelenderwijs leert hij of zij om zichzelf te zijn en zich te uiten.  Voelen en ervaren waar zijn/haar kracht en kwetsbaarheid zit. Een kind komt weer in verbinding met de verschillende kanten van zichzelf.   

De spiegel toont wat er is, maar soms ook wat je niet of moeilijk ziet.                                                                

Want je blik wordt enkel helder wanneer je in je hart kijkt.